TechSpecs Kontakt Aktive Om Regi FelixDB Internsider

Aktive i Regi

navn
mobil
e-post
Jenny Bogen Griffiths
952 57 042
moc.liamBAKg@shtiffiLENGSrgbynnej
navn
mobil
e-post
Marianne Horne
992 60 671
moc.liamBAKg@1enrohLENGSennairam
navn
mobil
e-post
André Axel Paasche
478 25 454
moc.liaBAKmg@ehcsaaLENGSp.erdna
navn
mobil
e-post
Jostein Løwer
402 04 742
moc.liBAKamg@ewLENGSoltsoj
navn
mobil
e-post
Katinka Hårdvik Engen
414 21 066
moc.liaBAKmg@gne.h.LENGSaknitak
navn
mobil
e-post
Per Christoffer Forester

moc.liaBAKmg@retseLENGSrof.rep
navn
mobil
e-post
Mari Elisabeth Jensvold Ørbæk
997 04 330
moc.liBAKamg@kabrLENGSo.iram
navn
mobil
e-post
Henrik Kristiansen
417 58 288
moc.liBAKamg@69tsLENGSirkneh
navn
mobil
e-post
Jacob Sjødin
916 13 626
moc.liaBAKmg@nidojsLENGSanbocaj
navn
mobil
e-post
Ida Maria Corsepius Melen
971 63 066
moc.liamBAKg@nelem.aLENGSiram.adi
navn
mobil
e-post
Adrian Allum Padget
948 87 155
moc.liBAKamg@tegdLENGSapiger
navn
mobil
e-post
Max Jacob Meinich
918 04 460
moc.liaBAKmg@hcinLENGSiemjxam
navn
mobil
e-post
Simon Bjørneset
959 49 278
moc.liaBAKmg@teseLENGSnrojb.s
navn
mobil
e-post
Tonje Lysø
468 77 370
moc.liBAKamg@osylLENGS.ejnot
navn
mobil
e-post
Carl Magnus Traberg
601 57 201
moc.liamgBAK@grebart.sLENGSungamlrac
navn
mobil
e-post
Marianne Angård
941 36 075
moc.liBAKamg@m.dLENGSraagna
navn
mobil
e-post
Sofia Tønnessen Ruiz
940 38 389
moc.liamBAKg@nessennLENGSot.aifos
Mer om Regi
Disse linkene er for de nysgjerrige som vil vite enda litt mer om Regi.
Regis historie
Regi har eksistert siden 1929, og er dermed blandt de eldste gjengene på huset. Her er noen historier fra gamle dager, da alt vistnok var mye bedre...
Vil du være med?
Regi har opptak i begynnelsen av hvert høstsemester, og tar da opp nye medlemmer. Bindingstiden er tre år. I UKEår tar vi dessuten opp litt over tjue ukefunker, som hjelper oss å bygge scenen til UKErevyen.