TechSpecs Kontakt Aktive Om Regi FelixDB Internsider

Kontaktinformasjon

Regi har hybel og kontor innerst på nordre sideloft i Samfundet. Dersom du har behov for å ta kontakt er det bare å stikke innom - sannsynligheten er stor for at det er noen der som kan hjelpe deg, spesielt på mandager etter 18.30 da vi har jobbedag.

Dersom henvendelsen gjelder utleie, send e-post til on.tednuBAKfmas@eieLENGSltu-iger. Ellers kan personene under hjelpe med det aller meste.

Anmodningsskjema kan du laste ned som Word-dokument. Anmodninger med relevante vedlegg skal være sendt til regi-anmodning@samfundet.no innen kl. 16 mandagen før arrangementet.

Lysmester Jenny Bogen Griffiths
  • mobil 952 57 042
  • epost on.tednufBAKmas@retseLENGSmsyl-iger
Scenesjef Jostein Løwer
  • mobil 402 04 742
  • epost on.tednufBAKmas@fejseLENGSnecs-iger
Regisjef André Axel Paasche
  • mobil 478 25 454
  • epost on.tednBAKufmas@feLENGSjs-iger
Fittings Katinka Hårdvik Engen
  • mobil 414 21 066
  • epost on.tednuBAKfmas@sgnitLENGStif-iger
HMSansvarlig Per Christoffer Forester
  • mobil
  • epost on.tednBAKufmas@sLENGSmh-iger

Adresse
Studentersamfundet v/ Regi
Elgsetergate 1
7030 Trondheim
Telefon
kontor: 992 15 921
E-post
on.teBAKdnufmasLENGS@iger

Mer om Regi
Disse linkene er for de nysgjerrige som vil vite enda litt mer om Regi.
Regis historie
Regi har eksistert siden 1929, og er dermed blandt de eldste gjengene på huset. Her er noen historier fra gamle dager, da alt vistnok var mye bedre...
Vil du være med?
Regi har opptak i begynnelsen av hvert høstsemester, og tar da opp nye medlemmer. Bindingstiden er tre år. I UKEår tar vi dessuten opp litt over tjue ukefunker, som hjelper oss å bygge scenen til UKErevyen.