TechSpecs Kontakt Aktive Om Regi FelixDB Internsider

Om Regi

Regi er Studentersamfundet i Trondhjems lys- og scenetekniske gjeng. Dette innebærer at vi kjører lys på konserter og teater i Storsalen, Klubben og Knaus, og sørger for at disse scenene til enhver tid er i god teknisk stand.

I lyskasterparken vår inngår nærmere 200 konvensjonelle lyskastere, samt en hel del teknisk avanserte duppedingser (deriblandt moving og flere velrenommerte lysbord (detaljer). For å beholde det nødvendige tekniske kompetansenivået i gjengen har vi en bindingstid på tre år for alle våre aktive.

Regi disponerer også et fullverdig mekanisk verksted og en elektrolab, hvor vi lager og vedlikeholder nytt og gammelt utstyr. Vi er i dag 22 aktive medlemmer i gjengen, som alle har funksjonærstatus på huset. Alt arbeid skjer selvfølgelig på ideell basis.

UKA

Når UKA tar over huset annethvert år blir Regi UKEgjeng. Vi kjører lys på konserter og teater som før, men bygger også scenografien til UKErevyen, i tett samarbeid med Studentersamfundets Interne Teater. I tillegg til våre aktive tar vi under UKA opp 24 ukefunker til å hjelpe oss med denne byggingen.

Det sosiale miljøet

Regi er en gjeng med stor arbeidsbelastning, men relativt få aktive. Det fører til at hver enkelt må gi mye av seg selv, og det er slett ikke uvanlig å tilbringe 20-30 timer på Regi i løpet av ei uke. Resultatet er en svært sammensveiset gjeng med et unikt sosialt miljø. I tillegg til vår daglige sosiale omgang har vi dessuten flere tradisjonelle arrangementer, som hytteturer, felles bursdagsfeiring, øltest, osv. Er du med i Regi er du garantert ei uforglemmelig studietid!

Mer om Regi
Disse linkene er for de nysgjerrige som vil vite enda litt mer om Regi.
Regis historie
Regi har eksistert siden 1929, og er dermed blandt de eldste gjengene på huset. Her er noen historier fra gamle dager, da alt vistnok var mye bedre...
Vil du være med?
Regi har opptak i begynnelsen av hvert høstsemester, og tar da opp nye medlemmer. Bindingstiden er tre år. I UKEår tar vi dessuten opp litt over tjue ukefunker, som hjelper oss å bygge scenen til UKErevyen.